پخش سبوس برنج درجه یک

پخش سبوس برنج درجه یک

پوسته خارجی دانه ها غلات تحت عنوان سبوس شناخته می شود و طی فرایند عمل آوری آنها از دانه جدا می شود. این پوسته نازک دارای ارزش غذایی بسیار بالایی است و می توان م

بیشتر بخوانید