توزیع انواع سبوس برنج

توزیع انواع سبوس برنج قهوه ای با بهترین کیفیت

برنج قهوه ای جز غلات پر خاصیت بوده که دارای پوسته ای تیره رنگ به نام سبوس است و در فرآیند خشک کردن از آن جدا می گردد و مصارف زیادی هم دارد. سبوس برنج قهوه ای به

بیشتر بخوانید