سبوس صبحانه مرغوب

فروش سبوس صبحانه مرغوب

سبوس در واقع پوسته برنج است که طی فرآیند خشک کردن از آن گرفته می شود و ارزش غذایی زیادی هم دارد به طوری که سبوس صبحانه می تواند کالری روزانه را تا حد زیادی تامی

بیشتر بخوانید